Febrer pre-confinament

Sitges un altre cop. No és que estem sempre a Sitges, és que a Sitges fem més fotos. I ens ve a visitar més gent que a Barcelona. Mira que...

Continue reading